... mrtvý muž v Yossarianově stanu ...

... mrtvý muž v Yossarianově stanu ...

Jmenoval se Mudd. Nikdo se nemohl upamatovat, kdo to vlastně byl a jak vypadal, nejméně ze všech kapitáni Pilchard a Wren ...
(Joseph Heller: Hlava XXII)

blognet   :   


Jestli máte pocit, že se tu články objevují v poslední době jen zřídka, máte v pravdu. Pokud máme ale podobné zájmy, mohou jako náhražka sloužit alespoň moje téměř nekomentované odkazy na del.icio.us (měly by být vidět i ve sloupci vpravo)

30.01.2004   

Musíte vidět:  Antologie zaniklých ženských ctností (něco čtení na víkend)

Nedá a nemůže se zapříti, že za našich časů hejno neženilců se množí, a mnohá ctnostná, sličná, i také dosti umělá panna, jak se říká, seděti zůstává, tj. ona kvete, odkvétá; mnozí sice květ její obdivují, avšak odejdou, a ona v samotě - zvadne.
Mnoho a všelicos se o tomto tak smutném osudu našich dívek rokuje, mnohý snad i příčinu nahlíží, ale buď se ostýchá aneb nechce nic říci - a tak to při starém zůstává, řekne-li ale někdo sem a tam slovíčko, padne ono na skálu neourodnou [...] a tedy i ten nejupřímnější umlkne, aby si nepřátelství nemnožil.


Já však, milé dívčinky, chci s vámi soukromně pohovořiti a jen mezi čtyřma očima každé chci to tajemství svěřiti, v čem to záleží, jaká toho příčina, proč se mužové čím dál tím méně ženějí, proč milovníků sice v hojnosti, ale těch, jenž by se s milenkou svou navždy požehnáním kněžským spojiti dali, denně ubývá; kdo tím vinen, povím vám, i dovolím, abyste to také svým milým družkám svěřily — Vy samy, roztomilé dívčinky, vy samy tím vinny jste! Proč? Protože mnohá z vás zcela naopak vychována jsouc, se jen pozlátku, které ani na vítr ani na déšť přijíti nesmí, podobá, a proto se vdávají jen ty, které nedostatky ve svém vychování penězi nahraditi mohou, a ty dcerušky své zase chybně vychovávají; a tak se zkáza stále, co rozvodněná řeka, šíří a vše s sebou béře, i co pokažené i co užitečné jest, a proto mnohá dobře vychovaná panna, jenž by šlechetnou chotí a dobrou matkou státi se mohla, zůstane svobodnou, protože se cena její podlé jiných posoudila a neuznala.


Tolik Dárek dcerám českoslovanským od Magdaleny Dobromily Rettigové (Jan H. Pospíšil, Praha 1840)


Zaujalo? Úplně náhodou jsem na narazil na stránkách Historického ústavu Jihočeské univerzity (HÚJU) na sborník Antologie zaniklých ženských ctností. Určitě si na to udělejte čas.

Zapsáno 30.01.2004, 8:33:53      ( mudd )      
TrackBack URL:    http://www.bloguje.cz/blox/tb.php/23071
Trvalý odkaz:    <a href="http://mudd.wz.cz/0401archiv.php#23071">... mrtvý muž v Yossarianově stanu ...: Antologie zaniklých ženských ctností (něco čtení na víkend)</a>


Komentáře

(poslední jsou až dole)

Preboha!! :)))))))) (azure - Mail - WWW) Vloženo 30.01.2004, 09:01:46Pozor, změna adresy (mudd - Mail - WWW) Vloženo 24.05.2006, 21:12:52

http://www.ff.jcu.cz/structure/departments/uhs/veda/antologie.phpPřidání komentáře...
Vaše jméno:


Váš e-mail:


URL vašich stránek:


Nadpis:


Text:


   


[CNW:Counter]

Šuplíky:


Kterak odkazy vložit


Starší věci ...


RSS/XML
Vzkaz autorovi
Ohodnotit
průměr 2.11 z 9 hodnotících
Poslední komentáře
Massa Bob veržn :-))

Co se tu dá čekat
politický kompas
Stojí za vidění ...