... mrtvý muž v Yossarianově stanu ...

... mrtvý muž v Yossarianově stanu ...

Jmenoval se Mudd. Nikdo se nemohl upamatovat, kdo to vlastně byl a jak vypadal, nejméně ze všech kapitáni Pilchard a Wren ...
(Joseph Heller: Hlava XXII)

blognet   :   


Jestli máte pocit, že se tu články objevují v poslední době jen zřídka, máte v pravdu. Pokud máme ale podobné zájmy, mohou jako náhražka sloužit alespoň moje téměř nekomentované odkazy na del.icio.us (měly by být vidět i ve sloupci vpravo)

21.01.2004   

Paranoia?:  Poplatky za ochranu

Tak to vypadá, že všichni podnikatelé a živnostníci by měli platit poplatky za ochranu. Už nejen cizojazyčným mafiím.

Když se nedávno psalo o povinném členství lékařů v komorách, pořád se ještě dalo argumentovat jakous takous odbornou garancí. Ovšem pokud bude malíř pokojů platit příspěvky Hospodářské komoře, aniž by byl jejím členem a tyto poplatky z něj bude ždímat finační úřad, nedá se k tomu říct snad nic než "Ci boha!".


Více o tom v článku pana Blahy na angle.cz, tam najdete i další odkazy.


UPDATE: iHNed: Proč nepotřebuji HK

Zapsáno 21.01.2004, 10:10:00      ( mudd )      
TrackBack URL:    http://www.bloguje.cz/blox/tb.php/22724
Trvalý odkaz:    <a href="http://mudd.wz.cz/0401archiv.php#22724">... mrtvý muž v Yossarianově stanu ...: Poplatky za ochranu</a>


Komentáře

(poslední jsou až dole)

Ci boha??? (Arthur Dent - Mail - WWW) Vloženo 21.01.2004, 10:44:25

Nebylo by lépe říct "A dopr..."

Povinné členství v hospodářské komoře (Weblog oťuldův.sešítek - Mail - WWW) Vloženo 21.01.2004, 12:41:10

Reaguju na muddovu zmínku o aktuálně diskutované, leč mediálně povrchně podávané problematice povinného členství v hospodářské komoře. Myslím, že pokud české firmy konečně chtějí přestat být hříčkou naší vlády a našich politiků, neměli by se povinnému členství v hospodářské komoře vzpírat. Ono totiž povinné členství v hospodářské komoře je vybojováváno navzdory mnohaletému vládnímu a parlamentnímu odporu proti němu. Kamenem úrazu pro zákonodárce byl vždycky fakt, že komoru nevedou žádní politikové, nýbrž zvolení zástupci ze středu podnikatelů, ať už vlastníci firem nebo dosazení top manažeři. Komora by mohla vytvořit velice silnou protiváhu zákonodárcům při přípravě a schvalování legislativy týkající se podnikání, podobně jako je tomu v průmyslově vyspělých evropských zemích. Pokud vím, tak povinné členství v hospodářské (neboli obchodní) komoře je v téměř celé Evropě s výjimkou Velké Británie a Belgie a nějak polopovinně je to zařízeno v Nizozemí. Čekám, kdo si v médiích vzpomene na to, že jednu velice krátkou dobu v České republice povinné členství v hospodářské komoře bylo. Jenomže se pak konali volby, které vyhrál Václav Klaus a parlament obrátil a povinné členství změnil obratem na nepovinné. Václav Klaus si mohl mnout ruce, že to v Česku půjde podle jeho ekonomických představ (viz nepovinné členství jako v Británii) a celá vládní garnitura si zase mohla mnout ruce, že se zbavila jednoho velmi silného centra moci, které by kecat do lumpáren, které se v posledních patnácti letech v české politice a hospodářství páchali a na jejichž důsledky nadáváme.

ad Ota (Mudd - Mail - WWW) Vloženo 21.01.2004, 14:11:43

No já nevím. Jednak se tam píše, že zaplacením poplatku ještě nevzniká členství, takže to není o povinném členství, ale o povinném placení poplatků.
Za druhé si nemyslím, že české zákonodárství se zlepší, pokud budou všichni povinně platit HK, stejně jako si nemyslím, že se zlepší české školství, pokud budou všichni rodiče povinně v SRPŠ ani že se zlepší pracovní vztahy, pokud budou všichni povinně v ROH. Ba naopak, mám pocit, že se poněkud ztrácí jakákoli motivace.
Pokud je členem nějaké organizace jen ten, kdo o to opravdu stojí, obvykle si zvolí vedení, které odpovídá potřebám členů. Pokud se tam zákonem naženou všichni, získá moc ten, kdo dokáže lépe manipulovat těmi, co do toho nevidí ani vidět nechtějí. Připouštím ale, že jeho moc bude větší a bude významnou protiváhou. Teď ještě v čím zájmu.

ad Ota (Vít Blaha - Mail - WWW) Vloženo 21.01.2004, 14:39:54

Argument, že někdo to je povinné a proto by to mělo být povinné i u nás je zcela srandovní. Členství v komoře u nás nikdy povinné nebylo. (Pokud neberu lékaře). Považuji se za natolik příčetného, že jsem schopen zvážit sám za sebe, zda mi členství v nějakém spolku, nebo služba tímto spolkem poskytovaná stojí za jakoukoliv platbu. Typicky socialistické opatření v duchu "milý občane, milý živnostníku, my lépe než ty sám víme, co je pro tebe dobré a proto nám za to musíš platit" se nedá okecávat jakýmsi vyšším přínosem. Proč to neudělají na bázi dobrovolnosti ? Protože by dopadli jako ČT s dobrovolnými poplatky - 860,- Kč - výsledek uvědomnění občanů.

(Ota - Mail - WWW) Vloženo 21.01.2004, 15:35:55

Argument, že by to mělo být povinné proto, že je to povinné někde jinde, jsem nevyslovil, patrně se mi nepodařilo zcela srozumitelně nadhodit úplně jiné argumenty.

Argumenty o tom, zda za své poplatky dostanu protislužbu v odpovídající hodnotě, jsou velmi časté avšak zavádějící. Je to krátkozraké uvažování. V hospodářské komoře, i tak jak funguje dnes, zaručeně nedostanu za členské příspěvky služby v odpovídající hodnotě. (Služby si koupím na trhu za konkurenční ceny, k tomu nepotřebuju komoru.) Obchodní komora není instituce, která je na někoho uvalena nebo někoho vězní, nýbrž je to zákonný nástroj podnikatelů k prosazování jejich zájmů vůči státní či místní správě. Zákon o hospodářské komoře a stanovy komor i v dnešní podobě jsou výborný právní základ pro to, aby podnikatelé něco zásadního mohli udělat s tím, jak se o nich samotných rozhoduje bez nich. Ale jestli je jim zatěžko se spojit proti "zlému státu", i když jim k tomu stát ve slabé chvilce dává požehnání, tak to se nedá svítit.

ad Ota (Vít Blaha - Mail - WWW) Vloženo 21.01.2004, 16:46:51

Iluze o tom, že nějaká hospodářská komora něco prosadí proti "zlému státu" jsou bohužel velmi časté. Svaz bytových družstev prosazuje zájmy družstevníků, Svaz rybářů zájmy rybářů, Strana důchodců zájmy důchodců... :-))

Pokud se domnívám, že tomu tak je, budu volit Stranu důchodců, případně se stanu jejím členem, zaplatím členské poplatky, nebo sympatizantem a věnuji jim nějaké finance jako dotaci na jejich činnost. Ovšem nechápu to nadšení, když někdo povinně nařídí platit Straně důchodců, protože ona přece zastupuje všechny důchodce, bije se za jejich práva proti "zlému státu".

Podnikám od roku 1990 a nějak jsem si nevšiml jakéhokoliv pozitivního vlivu komor na podnikatelské prostředí.

Když už tak hezky hájíme protichůdné stanoviska, mohl byste Oto uvézt nějaké konkrétní příklady činnosti těchto komor ??

Ve svém prvním příspěvku jste psal o top manažerech na čele komor. Můžete uvézt nějaký konkrétní příklad ?

Já zatím znám jen top parazita Ratha, který si udělal z povinného členství lékařů v LOK dokonalou rentiérskou živnost.


Vít Blaha (Ota - Mail - WWW) Vloženo 21.01.2004, 19:01:06

Teď už možná vypadám jako nějaký advokát a prosazovatel hospodářských komor a povinného členství. Ach, co jsem si to natropil jedinou rozpustilou úvahou... :-)

Pozor - hospodářská komora je z principu něco jiného než kterákoli profesní komora (jako třeba lékařská, auditorská, advokátní apod.). Jeden podstatný rozdíl je například v tom, že hospodářské komory pracují na regionálním principu, existují tedy okresní, dnes již spíše regionální nebo krajské komory. Je to zastřešené Hospodářskou komorou ČR, ale jednotlivé regionální komory pracují téměř stoprocetně samostatně a nezávisle na tomhle centru. Každá jednotlivá komora má svého předsedu, zvoleného z řad členů (podnikatelů) na valné hromadě členů komory. Nikdy nikde v životě komory nevystupuje žádný úředník, zástupce nějakého regulačního orgánu nebo státní instituce, celý život komory se odehrává čistě jenom v režii podnikatelů. Tedy pro příklady manažerů ve vedení komor Vás odkážu na veřejně dostupné přehledy představitelů jednotlivých místních komor.

Že není vidět pozitivní vliv komor na podnikatelské prostředí, to je vcelku pochopitelné, protože komory živoří s minimálním výkonným aparátem (co může udělat kancelář s dvěma, třemi, čtyřmi zaměstnanci za služby, že). Nějaký minulý pozitivní vliv komor na podnikání v Česku ani neobhajuju, komory neměly zatím nidky moc a sílu něco ovlivnit.

Jinak bych ten problém ještě formuloval tak, že stát (na rozdíl od států v EU) si ponechal ve své pravomoci správu podnikatelských záležitostí v tom smyslu, ve kterém se o tyto záležitosti starají obchodní a průmyslové komory, ale neprovádí tomu odpovídající servis, natož osvětu v těchto věcech, to by byl sám proti sobě. Státní podpora podnikání a exportu je, jak známo, ještě legračnější než moje úvahy o povinném členství v hospodářské komoře. A tak dnes český podnikatel často ani netuší, co obchodní (hospodářská) komora je, jak funguje nebo případně jak by mohla fungovat, a tu se nedivím Vašemu postesku, že její pozitivní vliv není nikde vidět. Jak by taky mohl! Ale snad je aspoň trochu pozitivní vliv vidět v ekonomikách s fungujícími obchodními komorami třeba v Německu, Francii, Itálii, Nizozemí a dalších zemích, ne?

Jistě bychom se mohli o těchto věcech bavit ještě celé hodiny, ale to už asi přesahuje prostor této stránky a mohlo by se nám možná stát, že nám mudd připomene, že si tady napsal krátkou poznámku k aktuálnímu dění, a my mu tady z toho děláme diskuzní klub :-)

ad Ota (Mudd - Mail - WWW) Vloženo 21.01.2004, 20:17:50

To rozhodně nepřipomene, jsem potěšen, že jsem píchl do vosího hnízda a oceňuji kulturu této diskuse !!!
Co se týče placení těch komor, fakt si ale myslím, že platit by se mělo spíš za služby, nebo třeba provize za zprostředkované obchody, než za to, že prostě jsou.

ad Ota (Vít Blaha - Mail - WWW) Vloženo 22.01.2004, 10:25:56

Abychom se nemotali v kruhu a neopakovali již jednou řečené argumenty :-))

To, že komory existují je OK. To, že se v nich sdružují podnikatelé a firmy, které to shledávají účelné je také OK. Že si sami volí své představenstvo to je snad samozřejmost. Že do toho stát nekafrá by měla být také samozřejmost.

Problém je v tom, že to přirozené normální a rovnovážené fungování je teď příslušným návrhem zákona posunuto úplně někam jinam. Stát do té nezávislosti začíná zasahovat.

Nechci být povinně organizován s tím, že mi někdo bude říkat něco v tom smyslu, že dosud HK dělala pro své členy tak strašně moc s tak strašně málo prostředky, ale teď, když bude mít těch 500M Kč tak to bude pro ty zabedněné podnikatele 100 x lepší.

Ne až tak vzdáleně se to podobá 50. letům, kdy komouši honili rolníky do JZD, protože "když budem hospodařit společně, bude to pro všechny lepší."

Další viz "Farma zvířat".Přidání komentáře...
Vaše jméno:


Váš e-mail:


URL vašich stránek:


Nadpis:


Text:


   


[CNW:Counter]

Šuplíky:


Kterak odkazy vložit


Starší věci ...


RSS/XML
Vzkaz autorovi
Ohodnotit
průměr 2.11 z 9 hodnotících
Poslední komentáře
Massa Bob veržn :-))

Co se tu dá čekat
politický kompas
Stojí za vidění ...